BOARD OF DIRECTOR

SHARIMAN BIN TAN
Managing Director
sharimantan@ccapital.com.my

FINANCE & ADMIN MANAGEMENT

   Admin & Finance Manager                                      HR Assistance Cum Admin
   SITI NOR AIN BINTI MD LAZIM                                NOR HIDAYAH BINTI MOHAMED SALLEH
   ann@ccapital.com.my                                              ida@ccapital.com.my

   Procurement Executive
   NORAZIRA BINTI HUSSIN
   nora@ccapital.com.my

SALES

   Technical Sales Executive

   MOHD AL BASIED BIN ABDULLAH                            SITI NOR FATIN BINTI ROSDI
   basieq@ccapital.com.my                                            fatin@ccapital.com.my

PRESALES

   Sales & Marketing Director
   INTAN ZULAIKHA BINTI ZAINAL ARIFIN
   intan@ccapital.com.my

   Presales Engineer                                                       Sales Coordinator

   MUHAMMAD IZAMIR BIN RIDZWAN                       SITI BADARIAH BINTI BASRI
   izamir@ccapital.com.my                                           sitibasri@ccapital.com.my

OPERATIONAL & TECHNICAL

   Project Director
   HISHAM BIN ISMAIL
   sham@ccapital.com.my

   Project Director
   MOHD SHUHAMIZI BIN MOHD SHUKOR
   shuhamizi@ccapital.com.my

   Project Manager (PABX)                                                
   KAMARUL ZAMAN BIN MOHD DARUS                      
   kamal@ccapital.com.my                                               

   Project Coordinator                                                   Technical Coordinator
   NOR ZUHAILA BINTI MOHD ZAMRI                         SYAZA BINTI SAMSHOR BAHARIN
   zuhaila@ccapital.com.my                                         syaza@ccapital.com.my

   

   Network Engineer
   DAELAMI BIN AMIN
   daelami@ccapital.com.my

   Network Engineer
   JAMALUDIN BIN SUHAIMI
   jamal@ccapital.com.my